Az intézmény története

AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE:

Versend község Baranya megye DK-i részén, a Pécs-Mohács főúttól északra, közvetlen a közút mellett fekszik. Pécstől 25 km-re, Mohácstól pedig 15 km-re helyezkedik el. Fekvése É-D irányú, zsáktelepülés. Földrajzilag a Dél-Baranyai dombvidék tájegységhez tartozik. A község déli része síkság, északi része dombvidék.

Őslakosságnak a horvátokat tartják, a németajkú lakosok a XVIII. század második felében telepedtek le. A XIX. század vége felé jelentős lélekszámú cigányság költözött be. Jelenleg kb. 1000 ember lakik a községben.

A Versendi Általános Iskola több mint 200 éves. Az épületben nyolc tanterem, számítógépes terem, könyvtár, fejlesztő terem, szertár, vizesblokkok találhatók. Külön kis épületben van a tanári szoba és a vizesblokk.

Az iskola épülete az elmúlt pár évtizedben négyszer esett át nagyobb felújításon. Az eltelt öt esztendőben a felújítások folyamatossá és tervszerűvé váltak. A 70-es években a tantermek parkettázására, a vizesblokkok csempézésére került sor, a 80-as évek közepén a tetőszerkezet felújítása, a vezetékes ivóvíz bekötése, központi fűtés bevezetése történt. Az udvar részben aszfaltozott, részben füves. Közvetlenül az iskolaudvar mellett található a sportolásnak helyszínt adó aszfaltozott kézilabda pálya, valamint füves terület távolugró gödörrel. 1996 októberében széntüzelés helyett áttértünk a korszerű és tiszta gázfűtésre. 2000-ben alakítottuk ki számítógépes termünket.1999-ben az iskola előtetővel bővült. 1999-2001 között elkészült az intézmény teljes villamos rekonstrukciója.

2018-2019-ben Európai Uniós támogatással újabb felújítás történt. Ezen belül tetőfelújításra került sor, a nyílt veranda zárt folyosóvá lett alakítva, a folyosó le lett burkolva. Fel lett újítva a fűtésrendszer. Beépítésre került a szélessávú WIFI internet rendszer. Átalakult a könyvtár, új informatika termet alakítottunk ki és egy jól felszerelt fejlesztő termet is berendeztünk.

A tornaszoba egység 200 méterre található az iskola épületétől. A tornaszoba bővítésére és felújítására a 2001/2002-es, majd a 1016/2017-es tanévben került sor. Vizesblokk, öltözők építése tette komfortosabbá a tornaszobát. Új vizesblokkot kaptak – lányok és fiúk – 2002. nyarán. A napközis és menzás tanulók étkeztetése is külön épületben történik, az intézménytől kb. 300 méterre. A menzát az önkormányzat üzemelteti, vállalkozóval szerződve.

Az iskola nyolc évfolyammal, évfolyamonként egy-egy osztállyal működik. Iskolánk Versend község egyetlen alapfokú oktatási intézménye. Köznevelési alapfeladatai között ellátja a sajátos nevelési igényű – köztük enyhe értelmi fogyatékos – tanulók nevelését-oktatását, valamint napköziotthonos ellátást biztosít az itt tanuló diákok számára.

Az iskola kötelező felvételi körzete Versend község közigazgatási területére korlátozódik.

2015. október 5-től az iskola önálló intézményként a KLIK fenntartásába került a Bólyi Tankerület részeként, majd 2017. január 1-től a Mohácsi Tankerületi Központhoz tartozik. Az iskola tanulóinak többsége halmozottan hátrányos helyzetű. Jelentős számban vannak SNI-s, BTMN–es tanulóink. Integrált nevelés-oktatás történik iskolánkban. 

Tanulói összetételünk szükségessé tette a folyamatos fejlesztést. A nevelőtestület számos képzésen vett részt, fejlesztettük, színesítettük a módszertani gyakorlatunkat. Eszközállományunk és infrastruktúránk is jelentős fejlődésen ment át. Az „Esélyteremtés a köznevelésben” c. EFOP projekt keretében rendszer szinten fejlesztettük a készség/képesség és kompetencia fejlesztő programunkat. A hozott érték hiányai következtében még sok dolgunk van a kompetencia mérések eredményeinek javításában.

Változatos programokkal – kutyával segített fejlesztő foglalkozások, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, úszásoktatás, zeneoktatás, lovasoktatás, DADA program, néptánc, egészség és sportnapok, szakköri foglalkozások, projektnapok, versenyek és pályázatok – igyekszünk növelni a hozzáadott értéket.

Mindezen erőfeszítéseink akkor hozhatnak eredményt, ha a szülőkkel együtt közösen tudjuk megvalósítani, jobbá tenni az iskolán keresztül tanulóink nevelését, oktatását.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.